سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی وحدتی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
علیرضا وحدتی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

چکیده:

به ادبیات آموزشی ایران، اساتید و پژوهشگران صنعت و دانشگاه، مطالعات بسیاری در ارتباط با (Entrepreneurship) با ورود واژه کارآفرینی این واژه و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را به انجام رساندند. به طوری که ادبیات نوینی در این زمینه و البته به صورت بومی سازی شده و متناسب با شرایط حال حاضر کشور، شکل گرفت. آن چه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، واگرایی و عدم انسجام تحقیقات انجام شده در راستای برآوردن اهداف اساسی اقتصاد کشور مطابق با سند چشم انداز بیست ساله و به ویژه در ارتباط با صنایع بومی همچون نفت و گاز و انتقال تکنولوژی های نو همچون نانو می باشد. در مقاله پژوهشی پیش رو سعی شده است چکیده ای منسجم و هماهنگ از نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با رابطه فناوری به عنوان حلقه نهایی متصل به تولید ثروت و کارآفرینی تکنولوژیک و همچنین ترسیم مسیر مناسب دستیابی به امنیت اقتصادی، ارائه شود.