سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر امجدی – شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
سعید کدخدا – شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

چکیده:

در گذشته نه چندان دور، در صنعت برق کشور توجهات به بررسی موضوعاتی در زمینه های تولید و انتقال بوده و به توزیع به عنوان یک شاخه مهم و فراگیر کمتر توجه شده است. موضوع توزیع با توجه به گستردگی آن در کل شبکه مصرف قابل مطالعه و بررسی بوده و لزوم پژوهش در این زمینه بایستی بسیار موجه و پر اهمیت تلقی شود. انگیزه و عامل اصلی در مطرح شدن موضوع حذف تیپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع فقط جنبه اقتصادی آن نبوده بلکه با توجه به تعداد زیاد پست های توزیع در سطح شرکت ها به نظر می رسد که از نظر عملیاتی و اجرایی شرکت ها مرتبا و متناوبا قادر به تغییر تپ ترانسفورماتورهای توزیع متناسب با تغییر ولتاژ در شبکه نمی باشد. در ضمن با توجه به اینکه دز شبکه توزیع، کنترل افت ولتاژ بطور دائم کاملا ضروری به نظر می رسد، لذا استفاده از تپ و تغییر آن به صورت مکرر به دلیل اینکه به صورت دستی و در شرایط بی بار و بدون ولتاژ انجام می شود امکان پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر به منظور بررسی امکان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع و مطالعه اثرات منفی و اقتصادی آن و نیز پیشنهاد روشهای علمی در تنظیم ولتاژ شبکه مطرح می باشد.