سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استاد یار گروه بیابان زدائی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استاد یار دانشگاه سمنان

چکیده:

نتایج حاصل از بررسی های مختلف و آمار در کشور و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری نشان می دهد که سالیانه حجم زیادی از ضایعات آب آبیاری در کشور ایجاد می شود . این ضایعات علاوه بر ایجاد مشکلات زیستمحیطی فراوان سبب هدر رفتن منابع طبیعی با ارزش می شوند . با توجه به وجود کاربردهای متنوع برای این ضایعات و همچنین لزوم توجه بیشتر به پیامدهای زیست محیطی معادن و کارخانه ها برنامه ریزی دقیق برای استفاده بهینه ازاین ضایعات ضروری می باشد . محلولهای نشتی حاصل از باطله ها و ضایعات که دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی می باشند، به عنوان یک منبعمهم آلودگی خاک وآب زیرزمینی و کشاورزی محسوب می شوند. عوامل مختلف از جمله ریزشهای جوی، سبب می شوند تا محلولهای آلوده بیشتری به زیر سطح زمین نفوذ کرده و در نتیجه آلودگی زیرزمینی، گسترش بیشتری یابد.در سالهای اخیر، روشهای ژئوفیزیکی خصوصا روشهای الکتریکی به طور موفقیت آمیزی در بررسیهای زیست محیطی ناشی از باطله های معدنی، مورد استفاده قرار گرفته اند. سرعت بالا، کاهش قابل توجه هزینه ها و غیر تهاجمی بودناین روشها، از مهمترین مزایای آنهاست. با بررسیهای ژئوفیزیکی با استفاده از روشهای الکتریکی در محل انباشت باطله ها و یا در اطراف آنها می توان شدت، وسعت و گسترش یا محدوده جانبی آلودگی زیرزمینی و با استفاده از روش V.L.F می توان گسترش عمقی و ضخامت آن را تعیین کرد