سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مردانی خراط – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سینا سوداگر – استادیار، دانشگاه صنعت نفت آبادان
غلامرضا راشد – استادیار، دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده:

استفاده از ترانسدیوسرهای آرایه فازی یکی از روشهای نوین آلتراسونیک در تستهای غیر مخرب است. آزمونهای آلتراسونیک آرایه فازی به دلیل ویژگیهایی نظیر سرعت بالای انجام آزمون، انعطاف پذیری بالا و همچنین توانایی ارائه نتایج تصویری مختلف با قابلیت تفسیر سادهتر مزیت بسیاری نسبت به روشهای متداول آلتراسونیک دارند. در این مقاله با استفاده از روش آزمایشگاهی سه روش آرایه فازی TOFD و رادیوگرافی با یکدیگر مقایسه شده و نتایج بدست آمده از این سه روش مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد. بدین منظور ابتدا با معرفی تکنولوژی آرایه فازی، به تشریح اصول عملکرد روش آرایه فازی پرداخته میشود. سپس با انجام آزمونهای آرایه فازی وTOFD بر روی دو نمونه ورق با جوشV دارای عیوب ترک طولی ریشه و تخلخل، نتایج بدست آمده از این روشها با نتایج بدست آمده از آزمون رادیوگرافی مقایسه شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد