سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن خالقی – شرکت برقمنطقه ای زنجان
حامد گرگین پور – دانشگاه صنعتی شریف
امیر قائدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم قدرت همواره درمعرض اضافه ولتاژها ویا اضافه جریانهای گذرای ناشی ازپدیده های داخلی مانند کلیدزنی و پدیده هایخارجی مانند صاعقه است و بایستی دربرابر آسیب ها و زیانهای ناشی ازآنها محافظت گردد یکی ازحالت های گذرای که درشبکه برق ایران کمتر موردمطالعه و بررسی قرارگرفته است پدیده بزرگنمایی میباشد به موجب این پدیده با برقدار شدن بانک های خازنی درسطح ولتاژ بالاتر اضافه ولتاژهای گذرایی برروی بانکهای خازنی درسطح ولتاژ بالاتر اضافه ولتاژهای گذرایی برروی بانکهایخازنی درسطح ولتاژ پایین تر ایجاد میگردد اضافه ولتاژهای گذرا با نرخ تغییرات زمانی بسیارسریع و با دامه پریونیتی بالا می توانندب رعایقی تجهیزات الکتریکی موجود درشبکه از جمله بانکهای خازنی تاثیر مخربی گذاشته و حتی منجر به پدیده شکست عایقی درآنها می گردد دراین مقاله ابتدا چگونگی بروز این پدیده بطور خلاصه شرح داده شده درادامه روابط اساسی لازم جهت تحلیل این پدیده ازلحاظ تئوری و مبانی مداری مورد بررسی قرارمیگیرد سپس امکان بروز پدیده بزرگنمایی درپست های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای زنجان ازطریق انجام محاسبات لازم ارزیابی ده و صحت نتایج حاصل با شبیه سازی درمحیط نرم افزار EMTP-RVمورد تایید قرارمیگیرد.