سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – کارشناس مطالعات منابع اب مهندسین مشاور ارکان رهاب
محمد اسماعیلی – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مهدی طاهری – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
جلال بازرگان – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

آب مهمترین عامل محدود کننده در افزایش تولیدات کشاورزی می باشد. در حال حاضر به دلیل نبود اطلاعات دقیق و مناسب با شرایط اقلیمی خاکی بر مناطق مختلف استان از اطلاعات عمومی موجود ارائه شده در سند ملی آب و کتاب نیاز آبی موسسه تحقیقات خاک و آب برای تعیین نیاز ابی محصولات زراعی و باغی استان استفاده می شود که در بعضی موارد نتایج متفاوتی در آنها ارائه شده است. لذا ضروری است با توجه تولید اطلاعات جدید اقلیمی و خاکی و ارائه روشهای جدید بر آورد صحیحی در این مورد انجام گردد. در این مطالعه که برای شبکه ابیاری سد دره درق صورت پذیرفته از سه روش متداول شامل سند ملی اب ، کتان نیاز آبی و در نهایت روش FAO56 در تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی در کشور استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات که برای ۱۲ نوع گیاه زراعی و ۵ گیاه باغی شبکه انجام شده است نیاز ابی الگوی کشت شبکه با استفاده از روشهای متداول شامل سند ملی اب Net Wat ، روش موسسه تحقیقات خاک و اب کشور و. در نهایت روش FAO56 به ترتیب ۸۹۲۰ ، ۹۴۲۸ و ۷۵۶۲ متر مکعب در هکتار به دست آمد. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی موجود در محدوده مطالعاتی و در نظر گرفتن گیاهان منتخب برای الگوی شبکه روش FAO56 برای تعیین نیاز ابی گیاهان منطقه مناسب تر بوده و از کارایی بالاتری برخوردار می باشد.