مقاله مطالعه و استحکام بخشی سنگ آهک در سنگ نوشته خرم آباد لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه و استحکام بخشی سنگ آهک در سنگ نوشته خرم آباد لرستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ نوشته خرم آباد
مقاله سنگ آهک
مقاله هوازدگی
مقاله استحکام بخشی
مقاله روش آهک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکفته عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: عودباشی امید
جناب آقای / سرکار خانم: بکرانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: سیاپوش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سیاپوش بهنود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استحکام بخشی آثار سنگی یکی از موارد در عملیات حفاظت و مرمت است که طی سال های گذشته بسیار مورد توجه متخصصان حفاظت و مرمت آثار تاریخی بوده است. یکی از روش های مورد استفاده در حفاظت و مرمت آثار سنگی ساخته شده از سنگ آهک، به کار بردن روش آهک است. بخشی از این روش، کاربرد آب آهک در استحکام بخشی سنگ است. این روش در طول سالیان گذشته در مناطق مختلف دنیا به ویژه انگلستان استفاده شده و نتایج مناسبی هم با کاربرد این ماده در استحکام بخشی سنگ در بعضی پژوهش ها به دست آمده است.
در مقاله پیش رو، نخست روش های مختلف استحکام بخشی سنگ معرفی و دسته بندی شده و پس از آن، روش آهک و مکانیزم استحکام بخشی سنگ آهک با استفاده از آب آهک معرفی گردیده است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کاربردی روش آهک جهت استحکام بخشی به آثار سنگی قرار گرفته در فضای باز است.
پرسش اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآیی و قابلیت روش آهک در استحکام بخشی سنگ آهک تشکیل دهنده اثر سنگن وشته خرم آباد است. نتایج مطالعه و آزمایش روی اثر سنگ نوشته خرم آباد متعلق به قرن ششم (ه.ق.) ارائه شده است. برای این مطالعه از روش های میدانی و آزمایشگاهی که شامل پتروگرافی، XRF، XRD و SEM-EDS است، استفاده شد. نتایج مطالعات نشان دهنده وقوع هوازدگی فیزیکی و شیمیایی در ساختار سنگ آهک این اثر و از بین رفتن بخشی از کتیبه آن به سبب هوازدگی است. در پایان عملیات حفاظت و مرمت انجام شده روی اثر با توجه به نتایج مطالعه های آزمایشگاهی و میدانی ارائه شده است. عملیات اصلی حفاظت روی اثر، استحکام بخشی سنگ با استفاده از روش آهک است. نتایج به دست آمده پس از پنج سال، بیانگر تاثیر مثبت روش یاد شده در کنترل روند فرسایش در سنگ نوشته خرم آباد است.