سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید قویدل معروفی –
محمدعلی بهروزیان –
علی تنوره –
امین محمودی –

چکیده:

عمرتیوبها رابطه مستقیم با دمای کوره ودمای پیوسته تیوبها دارد پس ازا تمام ساعت کارکرد طراحی شده پایان عمرتیوبها بصورت ترک خوردگی ظاهر می گردد که علاوه برخطرات آتش سوزی باعث توقف تولید میگردد لذا افزایش کارکرد این تیوبها ازطریق بهبود شرایط عملیاتی و شرایط کوره از نقطه نظر اقتصادی نیز مهم می باشد بنابراین تصحیح شرایط کوره درراستای افزایش راندمان محصول و طول عمر تیوبها اهمیت دارد دراین لوله ها که به وسیله کاتالیست های نیکل و کروم پرشده است گاز متان با بخارآب دی اکسید کربن و اکسیژن واکنش کرده و گاز سنتر به وجود می آ ید غیرفعال شدن کاتالیست ها با تزریق هیدروکربن های سنگین تر از طراحی برروی بستر کاتالیستی ایجاد می شود این نوع هیدروکربن ها با ایجاد یک لایه کربن برروی کاتالیست ها یا کک باعث افزایش حرارت درون لوله ها شده و ایجاد خزش می کنند.