سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی غلامی – مدرس دانشگاه پیام نور پردیس تهران

چکیده:

در چند سال اخیر دستاوردهای فناوری در صنعت خوراک طیور، منجر به ورود ماشین های پیشرفته برای مکانیزه کردن این بخش شده است. در این تحقیق پژوهشی هدف اصلی ارزیابی دستگاه پلت ساز خوراک پودری جهت افزایش عملکرد آن می باشد (طراحی و ساخت دستگاه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع شده است). بعداز تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه خوراک در سه سطح رطوبتی و انجام طراحی مهندسی دستگاه و شبیه سازی نرم افزاری، دستگاه بر اساس اصول محاسبات فنی ساخته شد (در کارخانه صنعتی خزر الکتریک آمل). بعد از ساخت نمونه مهندسی، دستگاه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و مشکلات احتمالی رفع گردید. تنظیمات لازم جهت دستیابی به عملکرد مناسب دستگاه ساخته شده در چند مرحله و با شرایط متفاوت انجام شد. در ارزیابی دستگاه، بهترین فاصله بین غلتک و دای در دامنه ۲/. تا ۳/. میلیمتر بدست آمد. همچنین مشاهده شده است چنانچه فاصله غلتک و دای از ۶/. میلیمتر بیشتر شود بعلت تجمع خوراک بین غلتک و دای، واحد پلت ساز گیر می کند که باعث آسیب به دستگاه می شود. شیارهای مستقیم انتها باز روی غلتک های ساخته شده نیز باعث کاهش عملکرد دستگاه شد. در این تحقیق ارزیابی پایداری پلت نیز با توجه به پارامترهای مختلف تاثیر گذار، انجام شده است