سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی علی پورخشاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت،ایران
عبدالمجید موحدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

روش های مختلفی برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی وجود دارد که یکی از این روش ها تزریق گاز کربن دی اکسید و آب WAG) به مخازن می باشد. در این راستا گاز دی اکسید کربن به دلیل مزایای فنی برای نمونه پایین بودن حداقل فشار امتزاجی آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است . مکانیزم سیلاب زنی گاز کربن دی اکسید با توجه به فشار تزریق به دوصورت امتزاجی و غیر امتزاجی است. اگر فشار از حداقل فشار امتزاجی بیشتر باشد مکانیزم سیلاب زنی به صورت امتزاجی ودر غیر این صورت به صورت غیر امتزاجی می باشد. با استفاده از روش های مختلف می توان حداقل فشار امتزاجی را محاسبه نمود. این مقاله ابتدا به مطالعه و بررسی فیزیکی خصوصیات کربن دی اکسید ، مزایای فنی و انواع روش های تزریق آن پرداخته شده و سپس سناریو های مختلف تزریق گاز کربن دی اکسید ، تخلیه طبیعی و همچنین تزریق متناوب آب و گاز کربن دی اکسیدWAG)در یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از نرم افزار ۳۰۰ECLIPSE شبیه سازی گردیده و نتایج هر یک از سناریوها با یکدیگر مقایسه شده است، نتایج شبیه سازی نشان می دهد تزریق متناوب آب و کربن دی اکسید دارای ضریب بازیافت بیشتری نسبت به روش های دیگر می باشد .