سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد حسینیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران- مکتنیک خاک و پی- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگ

چکیده:

در این مقاله، تاثیر رفتار انبساطی یا انقباضی در سدهای خاکی با هسته رسی یا هسته بتن آسفالتی بر روی پاسخ های حاصله از آنالیز دینامیکی غیر خطی، بررسی شده است. سد خاکی البرز که به ارتفاع ۷۸متر و طول تاج۸۳۸ متر در شمال ایران در حال ساخت و بهره برداری هست، به عنوان طرح مطالعاتی در نظر گرفته شده است. آنالیز دینامیکی غیرخطی، به کمک روش اجزا محدود توسط نرم افزار version2 plaxis، صورت گرفته است. تحلیل مدل دو بعدی از بدنه سد به همراه پی آن ، با استفاده از مدل رفتاری الاستوپلاستیک خاک سخت شونده، تحت حداکثر تراز زلزله متحمل، با ماکزیمم شتاب a=0.6g انجام گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز عددی شامل: تغییر مکان قائم، تغییر مکان افقی و فشار آب حفره ای اضافی دو بدنه سد برای هسته های متفاوت، نشان دهنده وابستگی پاسخ ها به پارامتر مقاومتی زاویه اتساع می باشد.