سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی – سمنان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان، کارشناس ارشد مدیریت صن
حمیدرضا قدس – سمنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان، کارشناس ارشد مهندسی صنا

چکیده:

در دنیای امروز مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت اساسی و رقابتی در سازمان ها به شمار می آید و بسیاری از مدیران، دانش سازمانها را به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار آورده و نیز با درک اهمیت دانش، در حال ساختار بندی مجدد خود برای استفاده از این فرصت هستند. توانمند سازی کارکنان، تبدیل ساختار عمودی به افقی، تمرکز زدایی و تاکید بر نوآوری و بهبود مستمر در دستور کار اکثر سازمان های بزرگ قرار گرفته است. در این مقاله نقش مدیریت دانش در سازمان ها بررسی و در نهایت به ارائه راهکار برای موفقیت مدیریت دانش و نو آوری در سازمان ها پرداخته شده است.