سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
حسین رحیمی – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی کاربردی
علیرضا عباس نژاد – دکترای ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

سد حوزیان در کیلومتر ۵ جاده الیگودرز به اصفهان واقع شده و از نوع خاکی با هسته رسی می باشد.ارتفاع سد از بستر رودخانه۵۱/۵متر, طول تاج ۵۳۳ متر و حجم مخزن ۳۱/۲میلیون متر مکعب با هدف تامین آب موردنیاز اراضی زراعی که فعلاً به صورت دیم کشت می گردند به وسعت بالغ بر ۲۲۰۰ هکتار در محدوده جنوب غربی شهر الیگودرز احداث می گردد. براساس مطالعات زمین شناسی صورت گرفته سازند های محدوده شیست های ژوراسیک معادل سازند شمشک می باشد و از نظر ویژگی های آبرفتی یا مواد روباره شامل مصالح ماسه ای تا گراولی بوده که عمق در پی ۱۷ متر و در تکیه گاه ها ۲ تا ۳ متر است.داده های تکتونیکی وضعیت گسل های محدودهساختگاه شامل دو گسل کوچک به صورت زون های کوچک خرد شده یکی در تکیه گاه راست و یکی در تکیه گاه چپ قرار دارد که تاثیری بر پایداری سد ندارند