مقاله مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی و سایر خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر گونه Populus euramericana در گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۲۶ تا ۵۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی و سایر خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر گونه Populus euramericana در گیلان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله کلن
مقاله فنولوژی
مقاله گلدهی
مقاله برگدهی
مقاله رویش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشکربلوکی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مدیررحمتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کهنه احسان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی کوپر سیدعبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح تحقیقاتی ایجاد کلکسیون پایه مادری صنوبر در ادامه طرح ملی جمع آوری کلن های مختلف صنوبر و ایجاد خزانه سلکسیون در شرایط اقلیمی ایستگاه تحقیقات صنوبر در سال ۱۳۶۲ با تعداد ۶۴ کلن از انواع کلن های صنوبر اجرا گردید (در این نوشتار فقط کلن های مختلف صنوبر گونه اورآمریکن مورد مطالعه قرار گرفته اند). همه ساله تا پایان اجرای این تحقیق فاکتورهای فنولوژی نظیر زمان ظهور گل، برگ، بذر و خزان برگ ها از شروع فصل رویش تا پایان آن مورد مطالعه قرارگرفته اند. مطالعات فنولوژی کلن های مورد تحقیق طی سالهای مختلف فعالیت حیاتی آنها از محدوده زمانی اواسط اسفند تا اواسط فروردین شروع شده و تا اواخر آذر که مصادف با پایان خزان برگهاست، پایان می یابد. اختلاف زمانی بین ظهور پدیده های حیاتی کلن های مورد مطالعه در سالهای مختلف از چند روز تا چند هفته متفاوت است. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان ۱۷ کلن اورآمریکن مورد مطالعه، کلن P.e.chopita زودترین و کلن P.e.94.57 دیرترین زمان گلدهی را نشان می دهند. به لحاظ آغاز فعالیت فیزیولوژیک که با ظهور برگها شروع می شود کلن P.e.488 زودتر از سایر کلنها فعالیت فیزیولوژیک خود را آغاز کرده و کلن P.e.agresgrandis دیرتر از بقیه فعالیت خود را آغاز نموده است. رسیدن بذرها و پراکنش آنها در کلن P.e.488 زودتر از سایر کلنها و در کلن P.e.costanzo دیرتر از همه شروع می شود. میزان رشد قطری در کلن P.e.triplo با میانگین قطری ۲۴٫۷۳ سانتیمتر و کلن P.e.riminii با میانگین ۱۵٫۸۱ سانتیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر رشد قطری را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ رشد ارتفاعی کلن P.e.94.57 بیشترین مقدار (۳۱٫۴۸ متر) و کلن P.e.chopita از نظر رویش ارتفاعی کمترین مقدار را داشته است (۲۲٫۴ متر).