مقاله مطالعه وقوع گونه های ویبریو در صدف صید شده از خلیج فارس به روش Multiplex-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه وقوع گونه های ویبریو در صدف صید شده از خلیج فارس به روش Multiplex-PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبریو
مقاله صدف
مقاله خلیج فارس
مقاله Multiple-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فرد فیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش عمده ای از گونه های جنس ویبریو که معمولا در آب های گرم یافت می شوند، دارای توان بالقوه جهت ایجاد مسمومیت های غذایی در انسان هستند. نقش آبزیان و فرآورده های آبزی در انتقال بیماری اثبات شده، ولی تاکنون مطالعه ای در خصوص آلودگی صدف در ایران صورت نپذیرفته است. هدف از انجام این بررسی، مطالعه وقوع آلودگی با گونه های ویبریو در صدف صید شده از خلیج فارس با استفاده از تکنیک PCR چندگانه بود. در این بررسی که برای نخستین بار در کشور انجام شد، بافت خوراکی ۶۰ عدد صدف مورد مطالعه باکتری شناسی قرار گرفت. به منظور تشخیص باکتری از آزمون های بیوشیمیایی پس از کشت در محیط اختصاصی و جهت تائید نتایج از واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه (Multiplex PCR) استفاده شد. نتایج نشان داد که ۱۸٫۳ درصد از نمونه های بررسی شده (۱۱ نمونه) حاوی گونه های ویبریو هستند و در ۸۱٫۷ درصد (۴۹ نمونه) آلودگی یافت نشد. از بین گونه های ویبریو، Vibrio harveyi بیش از سایر گونه ها مشاهده (۱۰ درصد) و Vibrio parahaemdyticus و Vibrio valnificus نیز به ترتیب در ۳٫۳ و ۵ درصد نمونه ها یافت شدند. نتایج نشان می دهد که صدف صید شده از خلیج فارس می تواند حاوی گونه های ویبریو بیماری زا برای انسان باشد.