سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رجب حسامی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی)
راحله نژادرزمجوی اخگر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

در شرایط تولید سنتی اف زودن نم ک ب ه پنی رو ی ا نگه داری آن در آب نم ک م انع ف ساد آن شده و امک ان نگه