مقاله مطالعه وضعیت اقتصادی اشکانیان در دوران مهرداد اول و مهرداد دوم، بر اساس آزمایش سکه های نقره (یک درهمی) بوسیله دستگاه XRF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه وضعیت اقتصادی اشکانیان در دوران مهرداد اول و مهرداد دوم، بر اساس آزمایش سکه های نقره (یک درهمی) بوسیله دستگاه XRF
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشکانیان
مقاله وضعیت اقتصادی
مقاله مهرداد اول
مقاله مهرداد دوم
مقاله آنالیز سکه
مقاله XRF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی کوهپر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی ندوشن فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سکه ها یکی از شاخص ترین داده های باستان شناختی برای مطالعه دوره طولانی اشکانی – که اطلاعات کمی در ارتباط با آن وجود دارد – به شمار می روند. تجزیه عنصری سکه ها و تعیین مقدار عناصر بکار رفته در آنها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی – سیاسی دوره ضربشان دارد. در این پژوهش ۱۲ نمونه سکه نقره یک درهمی مهرداد اول (نمونه های ۱-۸) و مهرداد دوم (نمونه های ۹-۱۲) بوسیله دستگاه XRF آنالیز شد. نتیجه آزمایش مذکور نشان داد که در دوره مهرداد اول مقدار نقره موجود در سکه ها بین ۹۶٫۸۶۹ تا ۹۰٫۸۶۳ درصد است. این میزان بالای نقره در سکه های این پادشاه اشاره به توان بالای اقتصادی اشکانیان دارد که نتیجه تصرف راههای تجاری بین النهرین و غنایم حاصل از غارت معابد غنی الیمایی بوده است. در آزمایش نمونه های مربوط به مهرداد دوم می بینیم که میزان نقره در سکه های این پادشاه از ۹۵٫۶۷۱ تا ۶۵٫۸۹۵ درصد در نوسان است. کاهش چشمگیر درصد خلوص نقره بکار رفته در سکه های اواخر حکومت مهرداد دوم را می توان در راستای استقلال گودرز، تسلط وی بر بابل و راههای تجاری آن و همچنین از دست رفتن شوش در اواخر حکومت مهرداد تفسیر کرد. با از دست رفتن این مناطق پر درآمد تجاری، پارتیها در این برهه زمانی از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شدند. بهمین خاطر ضرابخانه ها به دلیل کمبود منابع مورد نیاز، درصد نقره را کاهش داده و عنصر کم بهای مس را افزایش داده اند.