سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس
بیژن هنرور – دکتری مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

کاهش اکتشافات منابع جدید و افزایش تقاضا، تولید بهینه منابع نفت سنگین را به کمک روش های ازدیاد برداشت نفت به خصوص روش های نوین حرارتی ضروری می کند. هدف از این مطالعه تعیین برخی پارامترهای عملیاتی و مخزنی موثر بر راندمان حرارتی و تولیدی فرآیند حرارتی تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی است. تشخیص این پارامترها علاوه بر این که ما را در بهترین سناریوی تولیدی کمک شایانی می کند، موجبات استفاده از این روش را در بهترین شرایطاقتصادی فراهم می کند. به این منظور از یک مدل مخزنی شبیه سازی شده با نرم افزار ترکیبی اکلیپس ۳۰۰ جهت شبیه سازی فرآیند و اجرای آنالیز حساسیت سنجی استفاده شده است. پارامترهایی که در آنالیز حساسیت سنجی مورد مطالعه قرار می گیرند، عبارتند از : طول چاه ها، موقعیت چاه ها، فاصله میان چاه ها، میزان نفوذپذیری مطلق و دبی و کیفیت بخار تزریقی. با اجرای این آنالیز حساسیت سنجی به این نتیجه رسیدیم که طول چاه و فاصله بین چاه های تزریقی و تولیدی و همچنین کیفیت و دبی بخار تزریقی از مهم ترین پارامترهای بهینه سازی یک فرآیند حرارتی به حساب می آید