مقاله مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورم پستان کلی فرمی گاوشیری
مقاله اشریشیا کلی
مقاله کلبسیلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادق مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی دوز مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین نرخ وقوع ورم پستان کلی فرمی در شرایط ایران، از ۱۴۴ مورد ورم پستان کلینیکی در دامپروری های اطراف گرمسار نمونه شیرهای ورم پستانی جمع آوری و در آزمایشگاه کشت اختصاصی برای جدا شدن کلی فرم ها انجام شد. نتایج نشان داد تعداد (%۳۴) ۵۱ نمونه دارای کلی فرم بود. پس از در نظر گرفتن تعداد کلنی cfu>500 برای تعیین عفونت زا بودن موارد کلی فرمی، اشریشیا کلی از %۷۲ موارد در حد عفونت زا و %۶۲ موارد در حد کمتر از آن جدا شد ولی سویه های کلبسیلا و پروتئوس ولگاریس تنها از موارد درحد عفونت زا جدا گردید. شایع ترین عوامل مولد عفونت کلی فرمی پستان اشریشیا کلی (%۷۲) و سویه های کلبسیلا (%۱۴٫۸) بودند. ورم پستان حاد شایع ترین (%۶۴) شکل ورم پستان در این تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حاد (%۳۱) و سپس فوق حاد (%۵) قرار داشت و تنها باکتری مولد حالت فوق حاد اشریشیا کلی بود. همچنین از این تحقیق نتیجه گیری گردید که شایع ترین سن درگیری شکم دوم و شایع ترین نشانه آن وجود ترشحات آبکی فاقد دلمه و چرک و شایعترین کارتیه درگیر، چپ عقب بود. با توجه به نتایج آزمون آنتی بیوگرام موثرترین آنتی بیوتیک، سفتریاکسون بود.