سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا طلوعی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمد حسینی نژادماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمقاله حاضر مسیرهای ممکن برای انتقال یک کاوشگر از زمین به ماه مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است دراین مقاله مسیرهای انتقال برسه مبنای نوع سیستم پیشران کاوشگر دینامیک حاکم برمسیر انتقال و روشهای بهینه سازی طبقه بندی شده و مبتنی براین طبقه بندی روشهای قدیمی و جدید معرفی شده است اگرچه هدف اصلی مقاله صرفا معرفی مسیرهای انتقال می باشد با این حال درانتها یکمقایسه کلی ا زمسیرها ارایه شده است.