سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرا
محمدحسین صراف زاده –

چکیده:

وارونگی هوا به معنای تغییر و یا انحراف هوا از وضعیت موجود به حالتی دیگر به علت تغییر ارتفاع می باشد که در بیشتر موارد به وارونگی دمایی مربوط میش ود که در اثر افزایش ارتفاع به جای انکه از دمای هوا کاسته شود بر دمای آن افزوده می گردد کهمنجر به تهدید سلامتی انسانها می گردد. این پدیده همچنین می تواند باعث جلوگیری از پدیده انتقال حرارت جابجایی نیز گردد وارونگی هوا بطور عمده باعث یخ زدن باران در مناطق سردسیر می گردد. در شرایط عادی اب هوایی هوای گرم در نزدیک سطح زمین قرار می گیرد و هوای سرد نیز در لایه های بالاتر قرار دارد به علت انکه اتمسفر به علت تابش گرما از سطح زمین به سوی خود گرم می شود این لایه ی اتمسفر گرما را به لایه های بالاتر خودتوسط انتقال حرارت جابجایی منتقل می کند. دراین مقاله پس از بررسی عوامل پدیده اورنده وارونگی اثرات این پدیده در الودگی هوا و سایر عوامل زیان اور برای محیط زیست در یک کلان شهر مطرح می شود.