سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساشا ریاحی مقدم – کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناهاو بافت های تاریخی

چکیده:

سریزد از جمله سکونتگاه های کهن واقع درکویر مرکزی ایران استکه با توجه به سابقه تاریخی آن دارای قابلیت های ارزشمندی ازنظر نحوه زندگی فرهنگ آیین های بومی ساخت معماری و اتفاقات تاریخی می باشد این سکونتگاه کهن با تمام ویژگیهای منحصربفردش درمیان بیابان یزد کرمان دوران کهنسالی خود را طی می کند نحوه شکل گیری و سیردگرگونی های کالبدی دراین سکونتگاه ها با توجه به حضور آب دربیابان امنیت و قرار گیری ایستگاه کهن کاروانی درآن بسیار قابل توجه است عبور شاه راه باستانی ری – کرمان از مجاورت روستا و گذر نهر مدوار از میان ان درروزگار کهن ریخت کالبدی بافت روستا را منحصربفرد شکل داده است البته رویدادهای تاریخی و تغییرات اقلیمی را درتوسعه و دگرگونی ساختارکالبدی این سکونتگاه کهن نباید نادیده گرفت