سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالکریم خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فضل اله سلطانی – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مهدی هاشمی جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل درتراکم خاک های غیراشباع تغییر درماتریس مکش خاک می باشد که این تغییر باعث نوسان درفشار آب و هوای حفره ای موجود درخاک می گردد از طرفی تغییرات ماتریس مکش اثر قابل ملاحظه ای برپدیده نفوذ پذیری خاکهای غیراشباع دارد با توجه به این موضوع دراین مقاله رابطه بین انرژی تراکم ماتریس مکش و نفوذپذیری درخاکهای غیراشباع موردبحث و بررسی قرارمیگیرد اهمیت مطالعه پدیده نفوذپذیری درخاک های غیراشباع به ویژه درسدهای خاکی از موضوعات مهم بسیاردرطراحی دقیق و اقتصادی این پروژه ها می باشد با توجه به نشت آب از بدنه و پی سد درحالت اشباع و غیراشباع خاک درحال حاضر غالب طراحی ها مربوطه با توجه به اشباع بودن خاک صورت میگیرد که دراین حالت حداکثر دبی نشت از بدنه و پی سد ملاک طراحی می باشد فرض اشباع بودن خاک با واقعیت تطابق نداردوچه بسا باعث ایجاد خطا و غیراقتصادی شدن طرح ها می گردد.