سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا بهزادتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در نیمه شمالی زون سنندج- سیرجان واقع شده است و عمدتا از سنگهای دگرگونی ناحیهای ژوراسیک پوشیده شده است. خاک برجای مورد بررسی، حاصل هوازدگی آندالوزیت سیلیمانیت شیستی است که سنگ کف منطقه را تشکیل می دهد. طبق مشاهدات صحرایی ، خاک این منطقه مشکوک به واگرایی می باشد و ازجمله شواهد موجود شیارهای فرسایشی عمیق است. برای تشخیص واگرایی خاک از آزمون های فیزیکی(هیدرومتری مضاعف، کرامب، پین هول) استفاده شده است. طبق آزمایشات انجام شده خاک مورد مطالعه بر اساس ردهبندی یونیفاید CL با نفوذپذیری (۶-)۱۰×۱/۸۴ سانتی متر بر ثانیه و واگرایی متوسط تعیین گردیده است. بر اساس سیستم رتبه بندی بل و واکر این خاک دارای واگرایی نسبی می باشد. پیشنهاد میشود که جهت جلوگیری از تخریب بیشتر حاصل از فرسایش در منطقه از روش های فیزیکی مانند توسعه دیواره حایل موجود، احداث شبکهی زهکشی مناسب سراسری یا از روش های شیمیایی مانند استفاده از آهک برای تثبیت خاک استفاده گردد.