سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه حلاج نیا – دانشجو کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسلا
محمد بازوبندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان رضوی ،
اکرم حلاج نیا – دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه تبریز
شهرام نوروز زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان رضوی ،

چکیده:

وتیوار قابلیت زیادی در جذب عناصر سنگین دارد و به این روش قادر است آب وخاک را از عناصر سنگین و آلاینده ها پاک سازی کند. علاوه بر این گیاه وتیوار می تواند شرایط سخت اقلیمی مانند خشکسالی های دراز مدت و تنش های حرارتی ( ۱۴ – تا ۵۵ درجه سانتی گراد ) را تحمل کند. با توجه به غیر بومی بودن این گیاه که مانند هر گونه غیر بومی دیگر بطور بالقوه توان تهاجم و علف هرز شدن را دارا می باشد می بایست ضمن بهره برداری از مزایای و محاسن آن راهکارهای مدیریتی ممکن را بررسی نمود. لذا آزمایشی با هدف بررسی تاثیر علف کش عمومی رانداپ در محیط کشت هیدروپونیک در قالب طرح کاملا تصادفی در محل گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. نتایج نشان داد که علف کش رانداپ گیاه وتیوار را بخوبی کنترل می کند. این تاثیر در مرحله سوم رشد ریشه که تقریبا با شروع رشد زایش گیاه همزمان میباشد بیشتر بوده است.