سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
اعظم محمدی – کارشناس ارشد آبشناسی
قاسم سلیم – کارشناس ارشد آبشناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه یا دشت اسفراین درمحدوده شهرستان اسفراین در جنوب استان خراسان شمالی واقع شده است یکی از مسائل مهمی که این دشت و بسیاری از دشتهای حاشیه کویر و رودخانه های شور با آن مواجه هستند تخریب کیفیت آبهای زیرزمینی به علت هجوم آبهای شور به سمت این قبیل آبخوانها می باشد در این تحقیق به منظور شناسایی مناطق در معرض هجوم آبهای شور در دشت اسفراین خصوصیات هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی این دشت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج به دست امده بیانگر این است که به علت افت شدید سطح آبهای زیرزمینی دراین دشت طی سالهای اخیر و وجود جریانهای اب زیرزمینی با شوری بالا در جنوب این دشت باعث تخریب کیفیت آبهای زیرزمینی در بخشهایی از این دشت شده است. به این ترتیب که شاخص اشباع هالیت از ۷/۱- در بخشهای شمالی دشت به ۴/۱- در مناطق جنوبی دشت افزایش یافته است.