مقاله مطالعه هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستومورفولوژی
مقاله تخمدان
مقاله فولیکول های تخمدانی
مقاله شتر یک کوهانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سی زوج تخمدان چپ و راست شتر بالغ از کشتارگاه های اصفهان جمع آوری گردید. با استفاده از کولیس ابعاد هر تخمدان شامل طول، عرض و ضخامت آن اندازه گیری و ثبت گردید. جهت مطالعات میکروسکوپی مقاطعی از تخمدان های چپ و راست شتر تهیه و بعد از شستشو و ثابت کردن در فرمالین، مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین انجام و انواع فولیکول های تخمدانی مشخص گردید و جزئیات آنها از قبیل قطر فولیکول، قطر اووسیت و ضخامت لایه ها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون t-student بین تخمدان های چپ و راست شتر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین طول (۳۷٫۱۹±۳٫۴۵ mm)، عرض (۳۰٫۱۲±۲٫۵۲ mm) و ضخامت (۱۹٫۰۴±۲٫۰۳ mm) تخمدان راست اندکی بیشتر از میانگین طول (۳۳٫۵۷±۳٫۴۴ mm)، عرض (۲۷٫۴۱±۲٫۶۳ mm) و ضخامت (۱۵٫۵±۱٫۹۷ mm) تخمدان چپ می باشد ولی اختلاف معنی داری بین اندازه ها در تخمدان راست و چپ مشاهده نشد. در بررسی بافت شناسی مشاهده گردید که بین اقطار فولیکول های آغازین و اولیه تخمدان سمت چپ و راست اختلاف معنی داری وجود ندارد اما بین اقطار فولیکول ثانویه تخمدان سمت راست و چپ اختلاف معنی داری مشاهده گردید بطوری که در سمت راست (۲۵۴۶٫۷۵±۹۳٫۷۵mm) بیشتر از سمت چپ (۲۱۳۵٫۲۵±۶۳mm) بود. بین قطر اووسیت فولیکول های ثانویه تخمدانی سمت راست و چپ تفاوت معنی داری مشاهده شد به این صورت که در سمت راست بیشتر از سمت چپ بود. در این تحقیق بین قطر فولیکول، قطر اووسیت، ضخامت لایه های سلولی اطراف فولیکول، ضخامت لایه های کومولوس و تعداد لایه های سلول های کومولوس فولیکول های گراف تخمدان های چپ و راست تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بیشترین اختلاف فولیکول ها، در اقطار فولیکول ثانویه می باشد که در سمت راست بیشتر از چپ می باشد.