مقاله مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیائی غدد بزاقی زبان در غاز اهلی (Anser ancer) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیائی غدد بزاقی زبان در غاز اهلی (Anser ancer)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غاز اهلی
مقاله غدد بزاقی زبان
مقاله هیستولوژیکی
مقاله هیستوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی ناغانی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید سامان
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدزاده پویا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی دادانه سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غدد بزاقی زبان در طیور اهلی به شکل آسینی های پراکنده دربافت همبند زیر بافت پوششی زبان واقع شده اند. این غدد از نوع لوله ای – حبابی هستند. جهت انجام این مطالعه از نواحی مختلف زبان ۱۵ قطعه غاز اهلی سالم و بالغ نمونه گیری گردید و پس از فیکس شدن در فرمالین بافر ۱۰% و انجام مراحل مختلف آماده سازی بافتی از نمونه های اخذ شده، بوسیله روش های رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)، پریودیک اسید شیف (P.A.S) و آلسین بلو (AB) با (PH=2.5)، برش های متوالی بدست آمده به ضخامت ۵ میکرون، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که این غدد از نوع لوله ای – حبابی بوده و دارای آسینی های موکوسی و سروزی می باشد. اکثر این آسینی ها از نوع موکوسی، پاس و آلسین بلو مثبت بودند. سلولهای موکوسی این آسینی ها شامل کربوهیدرات های سولفاته اسیدی و خنثی بوده که دلیل این اسیدیته حضور گروه کربوکسیل می باشد. نتایج این مطالعه تفاوت از نظر ساختمان بافتی و نوع ترکیبات غدد بزاقی زبانی در جنس نر و ماده نشان نداد.