مقاله مطالعه هیستوشیمیایی و بررسی تجمع یون کلسیم و کربوهیدرات در بافت های کبد و تخمدان ماهی مولی سیاه ماده (Pocilia sphenops) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستوشیمیایی و بررسی تجمع یون کلسیم و کربوهیدرات در بافت های کبد و تخمدان ماهی مولی سیاه ماده (Pocilia sphenops)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستوشیمی
مقاله کلسیم
مقاله کربوهیدرات
مقاله کبد
مقاله تخمدان
مقاله مولی ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف محاسبه درصد خاکستر و رطوبت و بررسی کیفی تجمع یون کلسیم و کربوهیدرات در بافت های کبد و تخمدان ماهی مولی سیاه ماده (pocilia sphenops) بر روی ۳۰ نمونه و در سه گروه بالغ (مولد و پیش مولد) و نابالغ در بهمن ماه ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. بر اساس آنالیز آماری، میزان خاکستر و رطوبت تخمدان در هر سه گروه مولد (۴ ماهه)، پیش مولد (۳ ماهه) و نابالغ (۱٫۵ تا ۲ ماهه) تفاوت های معناداری (P<0.05) از خود نشان دادند که در این میان تخمدان گروه نابالغ، پیش مولد و مولد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان خاکستر و رطوبت را به خود اختصاص دادند، اما در میزان خاکستر و رطوبت در بافت کبد هر سه گروه اختلاف معنادار مشاهده نشد. بررسی میزان خاکستر و رطوبت بافت کبد در گروه های مربوطه نشان داد که میزان این عناصر در گروه نابالغ از دو گروه پیش مولد و مولد بیشتر بود. رنگ آمیزی کلسیم به روش Von-kossa در بافت های کبد و تخمدان نیز نشان دهنده افزایش تراکم این عنصر با نزدیک شدن به دوره بلوغ است. برای رنگ آمیزی کربوهیدرات کبد و تخمدان از روش PAS استفاده گردید. تجمع کربوهیدرات در تخمدان به ترتیب در گروه های مولد، پیش مولد و نابالغ و در کبد در گروه های نابالغ، مولد و پیش مولد به ترتیب افزایش می یابد.