سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صابریان – کارشناس ارشد پیشرانههای جامد، تهران – دانشگاه جامع امام حسین(ع) – مر
مرتضی غفوری – استادیار مهندسی پلیمر، تهران – دانشگاه جامع امام حسین(ع) – مرکز تحق

چکیده:

در این تحقیق به بررسی چسبندگی عایق حرارتی NBR به پوسته فولادی داخلی موتور موشک سوخت جامد پرداخته شده است. با توجه به عدم دسترسی بعضی نواحی داخلی موتور موشک، ما مجبور به استفاده از لاستیک پخت شده هستیم. استفاده از چسبهای مایع روشی ساده و از نظر اقتصادی با صرفه برای اتصال عایق حرارتیNBR است که به سهولت توانایی به کارگیری در صنعت را دارد. اگر بتوان با استفاده از افزودنی با فرمولاسیون جدید خاصیت چسبندگی و اتصال لاستیک به فولادرا افزایش دهیم، تا حدود زیادی به نتیجه مورد نظر میتوان رسید. استفاده از افزودنی های پلیمری خصوصا رزین های فنولی سبب افزایش قدرت چسبندگی میشود. توجه به غلظتهای گوناگون رزین پلیمری بسیار حائز اهمیت است. در این بررسی بااستفاده از دو نوع رزین پلیمریR و ٢ R ١و بررسی همزمان آن با دمای فرایند توانستیم به چسبندگی بسیار بالاتری از نمونه های صنعتی مشابه دست پیدا کنیم.