مقاله مطالعه هزینه تاخیر در انجام عملیات خاک ورزی اولیه گندم آبی استان فارس با روش پویایی سیستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه هزینه تاخیر در انجام عملیات خاک ورزی اولیه گندم آبی استان فارس با روش پویایی سیستم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پویایی سیستم
مقاله خاک ورزی اولیه
مقاله گندم
مقاله هزینه تاخیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رابط غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ داوودی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در استان فارس، به موقع انجام نشدن عملیات خاک ورزی گندم آبی، موجب کاهش عملکرد و ایجاد هزینه پنهان می گردد. با استفاده از روش پویایی های سیستم مکانیزاسیون عملیات خاک ورزی اولیه گندم آبی فارس شبیه سازی شد. بخشی از ساختار مدل، مربوط به هزینه به موقع انجام نشدن عملیات بود. برای شبیه سازی مذکور، روابط علت و معلولی اجزاء سیستم معلوم گردید و مدل بر اساس مرحله‏ زمانی ۰٫۱۲۵ سال اجرا شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که در حد فاصل سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ هزینه به موقع انجام نشدن عملیات، ثابت و در حدود یک میلیون ریال در هکتار بوده است. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ به دلیل پراکنش بارش های جوی در استان و عدم امکان عملیات خاک ورزی، هزینه مذکور، افزایش پیدا کرده به طوری که در سال ۱۳۸۶ به ۱۲۱۱۷۲۹ ریال در هکتار رسیده است. در بین سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ به دلیل استفاده از گاوآهن های برگرداندار مستهلک، هزینه مذکور، افزایش یافته است. مدل حاصل پیش بینی نمود که میزان هزینه در سال ۱۳۹۷، به حداکثر مقدار خود، یعنی ۲۰۹۰۷۲۹ ریال در هکتار می رسد. به علاوه معلوم گردید چنانچه بتوان سرعت شخم را در دامنه ای مجاز به میزان ۳۰% و ساعات کار روزانه را به مقدار ۴ ساعت در روز افزایش داد، در هر مورد کاهشی تقریبا یکسان در هزینه به موقع انجام نشدن عملیات خاک ورزی اولیه گندم آبی فارس، به وجود می آید.