سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان
امیر قائدی – دانشگاه صنعتی شریف
حامد گرگین پور –
محسن شیخ الاسلام زاده –

چکیده:

بارشدبارهای غیرخطی درشبکه قدرت نظیر کوره های قوس لامپهای کم مصرف و تجهیزات الکترونیک قدرت نظیر یکسوسازهای دیودی و تریستوری میزانهارموینکدرشکل موج ولتاژ و جریان زیادتر شده است وجود هارمونیک درشبکه منجر به افزایش تلفات هسته ای ترانسفورماتورهای و موتورها گرمتر شدن آنها و درنهایت موجب آسیب دیدن آنها میگردد به علاوه با زیاد شدن مقدار موثر جریان تلفات اهمیت شبکه نیز بیشتر شده و ازظرفیت موثرشبکه درتامین بار کاسته می شود ازطرف دیگر ممکن است که درشبکه ی قدرت که شامل بانکهای خازنی مختلف به منظور جبرانسازی توان راکتیو می باشد به همراه راکتانسهای موجود دریکی ازاین فرکانسهای هارمونیکی رزونانس رخ داده و برای بانکهای خازنی ولتاژ ها و جریانهای زیاد ایجاد شده و سبب آسیب دیدن بانکهایخازنی می گردد دراین مقاله ابتدا پدیده رزونانس ازلحاظ تئوری بیان میگردد درادامه مطالعه هارمونیکی برروی شبکه برق منطقه ای زنجانن صورتمیگیرد ابتدا نتایج گزارش شده و حاصل از اندازه گیری اورده می شود سپس مطالعه برمبنای شبه سازی هارمونیکی شبکه درنرم افزار Neplan و همچنین به دست آوردن ماتریس امپدانس شبکه درفرکانسهای هارمونیکی درمحیط نرم افزار MATLAB انجام می شود.