مقاله مطالعه نقش نیروهای کشش درون صفحه ای پارچه های فاستونی در جهات مختلف بر رفتار کاسه انداختن آنها با استفاده از یک روش آزمون جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه نقش نیروهای کشش درون صفحه ای پارچه های فاستونی در جهات مختلف بر رفتار کاسه انداختن آنها با استفاده از یک روش آزمون جدید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروی کاسه انداختن
مقاله نیروی کشش درون صفحه ای
مقاله پارچه های فاستونی
مقاله آزمون کاسه انداختن
مقاله تعداد سیکل بارگذاری
مقاله جهات مختلف نیروی کشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشه فراهانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ زاده نجار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاسه انداختن یک تغییر شکل دائمی برگشت ناپذیر بوده که در هنگام پوشیدن لباس تحت تاثیر تنشهای کششی،خمشی،برشی و فشاری بوجود می آید. در این تحقیق جهت اندازه گیری رفتار کاسه انداختن پارچه یک روش آزمون جدیدی بر اساس قابلیت اندازه گیری نیروی کشش درون صفحه ای پارچه در جهات مختلف و در یک فک دایروی ارائه گردید.۶ نمونه پارچه فاستونی پشم/پلی استر (۵۵٫۴۵) انتخاب و رفتار کاسه انداختن آنها با استفاده از دستگاه جدید مورد مطالعه قرار گرفتند.برای تاثیر تعداد سیکل بارگذاری بر نیرو در جهات مختلف، یک نمونه پارچه با شرایط آزمایشی مشخص تحت تاثیر ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ سیکل بارگذاری قرار گرفت. و سپس علاوه بر نبروی کاسه انداختن، نیروی کشش درون صفحه ای پارچه ها در جهات ۰، ۲۲٫۵، ۴۵، ۶۷٫۵ و۹۰درجه نسبت به محور تار با شرایط آزمایشی مشخص در ۱۰ سیکل بارگذاری اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سیکل ۵ و ۱۰ بارگذاری، نیروی کاسه انداختن و نیروی کشش درون صفحه ای به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. اما با افزایش بیش از حد سیکلها تا ۲۵ سیکل این نیروها تغییر با اهمیتی نشان ندادند. با افزایش زاویه چرخش نمونه تا o45 نیروی کشش درون صفحه ای در جهت مورد نظر کاهش یافته و از o 45 تا o 90 به سمت نیرو در جهات پود و تار به طور معکوس پیش رفت.و همچنین نیروی کاسه انداختن در جهات مختلف کشش درون صفحه ای تغییر چشمگیری نداشته است. با توجه به آنالیز رگرسیون چندگانه همبستگی خطی خوبی بین نیروی کاسه انداختن و نیروی کششی در جهات مختلف پارچه ها بدست آمد.