سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نصراصفهان – دانشگاه اصفهان
محمد غفاری – دانشگاه اصفهان

چکیده:

بحثهای متعددی انجام شده است که قابلیت سازمان درزمینه یادگیری ازبازار آن منبع خوبی برای نوآوری و مزیت های رقابتی است البته پژوهش انجام شده دراین زمینه نتوانستند قابلیت های یادگیری سازمانی مبتنی بربازار به عنوان قابلیتی که دارای پتانسیل ایجادمزیت رقابتی است را مفهوم سازی نمایند بیشتر این پژوهش ها برمبنای نوآوری تکنولوژیکی بوده اند شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد نوآوریهای تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی نقش عمده ای درکسب مزیت های رقابتی ایفا می کنند بطور کلی ادبیات پزوهش دراین زمینه نشان دهنده اهمیت فراوان ارزیابی گسترده ابعاد نوآوری سازمانی و کسب مزیت رقابتی است از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی نقش قابلیت های یادگیری مبتنی بربازار دراستراتژی رقابتی سازمانی مبتنی برنوآوری است