مقاله مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم گیری برای خرید کالاهای مصرفی با دوام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم گیری برای خرید کالاهای مصرفی با دوام
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله بازاریابی
مقاله تصمیم گیری خرید
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادین سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش مهمی که خانواده ها در بازار مصرف ایفاء می نمایند، در این مقاله به بررسی نقش اعضای خانواده در مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری خرید که از اهمیت بالائی جهت هدایت تولید کنندگان و فعالان بخش بازار کالاهای مصرفی بادوام دارد، پرداخته شده است. لذا پس از بررسی ادبیات سوابق و مباحث نظری موضوع و همچنین تعیین اهداف و فرضیه های پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از بین خانواده های ساکن در شهر تهران تعداد ۳۲۳ خانواده به صورت تصادفی انتخاب و نسبت به جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اقدام شد. با توجه به داده های جمع آوری شده، به منظور تحلیل داده ها از آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل: درآمد، سطح تحصیلات، سن فرزندان، قدمت خانواده، بعد خانواده و متغیر وابسته: تصمیم گیری خرید کالاهای مصرفی بادوام خانواده رابطه مستقیم وجود دارد.