سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – کارشناس معماری و کارشناسی ارشد شهرسازی_ طراحیشهری، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

استفاده از فضاهای زیرسطحی در گذشته بیشتر به دلایل امنیتی، اقلیمی با کاربری های مسکونی، مذهبی، انباری بوده است. امروزه علاوه آن به دلیل ارزش اقتصادی زمین و کمبود فضا (به ویژه در شهرهای پرازدحام )، مشکلات ترافیکی و زیست محیطی با رویکردی متفاوت در زمینه های حمل و نقل، تاسیسات زیرساختی شهری و … مورد توجه واقع شده است. در فرایند توسعه زیرسطحی شهرها در دوره معاصر عامل تکنولوژی نقش کلیدی را در مراحل مختلف برنامهریزی و طراحی، اجرا و ساخت، بهرهبرداری ، نگهداری، کنترل و نظارت ایفا میکند. این استفاده از فضاهای زیرسطحی در استفادههای گوناگون و نیازهای شهری خاص دوره معاصر بویژه شبکه متروی شهرها میباشد. همچنین تامین تاسیسات زیربنایی شهرها مانند شبکه تولید، انتقال و توزیع آب، برق، گاز، فاضلاب، ارتباطات و مخابرات از دیگر موارد استفاده شهرها از فضاهای زیرسطحی میباشد. هدف این مقاله معرفی فضاهای زیرسطحی ، جنبه ها و فواید استفاده از آنها با تاکید بر نقش کلیدی تکنولوژی در فرایند توسعه شهرهاست. توسعه زیرسطحی ابزار مهمی برای حل مسائل شهری و رفع نیازهای شهری معاصر بدون تخریب میراث تاریخی و آسیب رساندن به محیط زیست خواهد بود بسوی توسعه پایدار شهری میباشد.