سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی عدلو – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا احسانی –

چکیده:

دراین مقاله ضریب نفوذ سطحی درجامدات درپوشیدگی های سطح نزدیک به صفر توسط نظریه نوسانگر بررسی می شود دراین روش حرکت یک مولکول درحفره که تحت تاثیر میدانهای سطحی قرارگرفته است توسط مکانیک همیلتونی شبیه سازی می شود دراین پژوهش با استفاده از پتانسیل تک صفحه ای لنارد – جونیز برای اندرکنش سطح جامد و مولکول گاز حرکت مولکول بررسی شده است با توجه به نتایج بدست آمده این مدل تطابق بالایی با داده های تجربی در پوشیدگی های سطح نزدیک به صفر دارد به خصوص برا یمولکولهای متقارن و بدون قطبیت لحظه ای و دائمی مانند نرمال بوتان و پروپان خطاهای کمتر از ۱۵% مشاهده شده است.