سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید صاحب – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده علوم بخش شیمی
سیدمحمدعلی حسینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده علوم بخش شیمی

چکیده:

دراین مطالعه مکانیسم اتم برم با مولکول اوزون با استفاده از روش تابعی چگالی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهد که اتم برم با اکسیژن انتهایی مولکول اوزون وارد واکنش می شود واکنش با ایجاد یک حالت گذار TSI که انرژی حدود ۲٫۰kJmol-1 بالاتر از واکنش دهنده است شروع می شود و منجر به دو کمپلکس وان دروالس vdwlB و vdwlA می شود که انرژی آنها به ترتیب ۳۰٫۱ kJmol-1 و ۴۰٫۲kJmol-1 پایینتر از واکنشدهنده ها است این دو کمپلکس با عبور از حالتهایگذار TS2B,TS2A که به ترتیب انرژی آنها به اندازه ۱۱٫۳kJmol-1 و ۱۹٫۰kJmol-1 بالاتر از vdw2B,vdw1A هستند به محصولات Bro,O2 منجر میشوند نتایج این تحقییق اشکار می کند که اتمهای برم می توانند به اندازه اتمهای کلر در تخریب لایه اوزون واقع شوند.