مقاله مطالعه نظری ساختار و ویژگی های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه نظری ساختار و ویژگی های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های خورشیدی
مقاله نقطه کوانتومی
مقاله بازترکیب
مقاله شکاف انرژی
مقاله چگالی حالت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ابر پروین
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان زاده سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدوحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ماهیت فرایند فوتو ولتائیک در سلول های خورشیدی، مواد جاذب نور تنها سطح انرژی خاصی از فوتون را جذب می کنند. بنابراین، تنظیم شکاف انرژی نیم رساناها در سلول های خورشیدی حائز اهمیت است. در این مقاله ساختار و ویژگی های الکترونیکی نقطه کوانتومی تیتانیم دی اکسید به عنوان تابعی از اندازه برای بهبود بازده سلول های خورشیدی با استفاده از روش آغازی بررسی شده است و از سوی دیگر ویژگی های ساختاری از جمله انرژی کل و ویژگی های الکترونیکی از جمله چگالی حالت ها و چگالی لومو و هومو مورد بررسی قرار گرفته است.