سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه سادات پرپین چی – گنبد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و من
حسین علی فلاحی – ایستگاه تحقیقاتکشاورزی گنبد
عباس بیابانی – دانشگاه گنبد کاووس
عثمان محمدیاروف – تاجیکستان، دانشگاه کشاورزی تاجیکستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تناوب های زراعی مختلف بر کنترل علف های هرز، آزمایشی در سه دوره تناوبی (۱۳۸۹-۱۳۸۶) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد تحت شش نظام تناوب زراعی ۱-گندم-گندم-گندم ۲-گندم-کلزا-گندم ۳-گندم-نخود-گندم ۴-گندم-پنبه-گندم ۵-گندم-هندوانه-گندم و ۶- گندم-آفتابگردان-گندم با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار بدون مهار علف های هرز گندم، یولاف وحشی در تناوب گندم- گندم و تناوب کلزا-گندم بیشترین تعداد را داشت. هم چنین علف هرز فالاریس در تناوب نخود- گندم بیشترین تراکم را نشان داد. در شرایط بدون مهار در تناوب های گندم- گندم و نخود- گندم بیشترین تراکم جمعیت خردل وحشی مشاهده شد. در تیمار های مهار علف های هرز گندم بیشترین تراکم جمعیت خردل وحشی از تناوب نخود- گندم به دست آمد.