مقاله مطالعه نظام بهره برداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه نظام بهره برداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله تصمیم گیری چندمعیاره
مقاله نظام های بهره برداری
مقاله مرتع
مقاله دامداری
مقاله مدیریت مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرامیری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه مدیریت مراتع تاثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به گونه ای باشد تا مناسب ترین اندازه واحد بهره برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه به ارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهره برداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود. در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهره برداری با بالاترین اولویت در مراتع می باشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات ۱۰ نفر از کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرم افزارSuper Decision  انجام گرفت. نتایج نشان داد که در استان اردبیل نظام بهره برداری خصوصی با وزن نهایی (۰٫۵۳۴) بالاترین اولویت، نظام بهره برداری سنتی با وزن نهایی (۰٫۲۳۴) اولویت دوم و نظام بهره برداری دولتی با وزن نهایی (۰٫۲۳۰) در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است.