سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین نیک اندیش –
ایرج میلاسی –

چکیده:

یکی از اثرات منفی برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی نشست زمین (LAND SUBSIDENEE) است. وضعیتی که در منطقه خانمیرزا به آرامی در حال شکل گیری است در این بررسی که بر اساس آمار ۲۰ ساله تغییرات آب های زیر زمینی منطقه انجام شده است .علاوه بر خصوصیات زمین شناسی منطقه ،افت که منطبق بر رسوبات سیلابی کواترنر بوده بررسی شده است . روند حفر چاه در دوره آماری از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۹ نشان از افزایش شدید آن به تعداد ۷۰۱ چاه می باشد . پهنه بندی آب های زیر زمینی در دودوره آماری برای چاه های پیزومتری در سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۸۹ ویک دوره برای ۵۰۰ چاه کشاورزی در سال ۱۳۸۲ با روش (IDW) و با نرم افزار (ArcGIS ) انجام شده است .سه یافته موید نشست زمین در منطقه خانمیرزا بوده است با استفاده از فرمول محاسبه نشست زمین برای منطقه خانمیرزا نشستی معادل ۲۴٫۸ سانتیمتر بوده است همچنین عکس های گرفته شده موید نشست زمین حدود ۳۰ سانتیمتردر این منطقه به دلیل افت آبخوان بوده است . خشکی ۴۰ درصد چاه های منطقه بر اثر برداشت بی رویه نیز موید این موضوع است.