سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
کاظم اسماعیل پور – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

همواره یکی از چالشهای مهندسین طراح راکتورهای شیمیایی طراحی سیستمی بودها ست که نه تنها دارای حجم کوچکی باشد بلکه دارای ضرائب انتقال حرارت مومنتوم و جرم بالایی نیز باشد راکتورهای جریان برخوردی که به آنها راکتورهای فشرده نیز اطلاق می شود بدین منظور طراحی شده اند دراین مطالعه میدان جریان و حرارت حاصل از برخورد دو جت آشفته روبروی هم برای دو عدد رینولدز ۱۲۶۰۰ و ۲۰۰۰۰ و همچنین برای حالت مومنتوم نابرابر با نسبت مومنتوم ۱٫۵ بررسی شده است برای مدلسازی میدان جریان و حرارت آشفته از روش شبیه سازی گردابه بزرگ استفاده شده است برای اعتبارسنجی شبیه سازی نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است و تطابق قابل قبولی بین نتایج عددی و تجربی حاصل شده است تولید آنتروپی به همراه برگشت ناپذیری پارامتر مهمی برای بهینه سازی فرایند های انتقال حرارت و جرم می باشد و می تواند به عنوان یک معیار خوب برای طراحی تجهیزات مهندسی استفاده شود پس ازحل میدان جریان و حرارت نرخ تولید آنتروپی حرارتی و استهلاک لزجی محاسبه شدند.