سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرح جلیلی – دانشگاه بیرجند
سیدناصر رئیس السادات –
غلامرضا میراب شبستری –
مهناز السادات امیرشاهکرمی –

چکیده:

توالی مورد مطالعه به سن کرتاسه بالایی ماستریشتین تا ائوسن واقع در۳۵کیلومتری شمال بیرجند و درمجاورت روستای شوشود قرار دارد به منظور مطالعه سنگ چینه نگاری میکروفاسیس و محیط رسوبی این برش توالی لایه های موردنظر به ضخامت ۲۶۲ متر اندازه گیری و نمونه برداری گردیده است سپس از تعداد۱۰۰نمونه منتخب مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و مطالعه شده است برش موردنظر بیشتر ازسنگ آهک سنگ آهک بایوکلاستی سنگ آهک ماسه ای و ماسه سنگ تشکیل شده است توالی کرنباته این برش بیشتر شامل فرامینیفرهای بنتیک بزرگ همراه با خارپوستان و جلبکها و پلوئید است براساس بررسی سنگ شناسی درصحرا و مطالعات میکروسکوپی ۴ میکروفاسیس شناسایی گردید درنهایت محیط رسوبی این توالی مربوط به بخش میانی رمپ کربناته نسبتا کم عمق از نوع همشیب پیشنهاد میگردد.