سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب عباسی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسیح افقه – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

سازند کژدمی در مقطع چینه شناسی کوه شول (شمال فارس) با ضخامت ۱۰۵ متر با خصوصیات سنگ شناسی سنگ آهک و سنگ آهک مارنی و شناسایی ۲۱ جنس و گونه فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک و سه بیوزون مورد بررسی قرار گرفتند. فرامینیفرهای شاخص شناخته شده در این مقاطع عبارتند از: Hemicyclammina sigali., Mesorbitolina Texana., Mesorbitolina Parva., Palorbitolina lenticularis., Conicorbitolina conica., Orbitolina sp., Trocholina altispira., Trocholina concava., Trocholina cf. elongate ., Pseudocyclammina lituus., Choffatella decipiens., Choffatella sp., Praechrysalidina infracretacea., Whiteinella baltica., Rotalipora rechli.,Favusella washitensis با توجه به گونه های یافت شده روزن بران در این مقطع سن سازند کژدمی آلبین پایانی- سنومانین پیشین می باشد.