سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد ستوهیان – دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
محسن رنجبران – دانشگاه تهران، دانشکده علوم ، گروه زمین شناسی

چکیده:

سنگ های پرمین حوض دوراه به سن بلورین – دوراشامین (سازند جمال) شامل سنگ های کربناته می باشد. این سنگ ها بر روی سازند سردر و در زیر سازند سرخ شیل قرار گرفته اند. مطالعات پتروگرافی نشانگر این است که این سنگ ها را می توان به ۱۴ میکروفاسیس آهکی تقسیم کرد. تلفیق و نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی و شواهد صحرایی مشخص کرده است که میکروفاسیس های آهکی فوق درچهار زیر محیط پهنه جزر و مدی/ ساحل، لاگون، بار(سد) و دریای باز نهشته شده اند. فقدان سازندگان واقعی و موثر ریزش و جریان های حاصل از توربیدایت نشانه آن است که پلاتفرم کربناته پرمین برش حوض دوراه از نوع رمپ هموکلینال می باشد.تشکیل و توسعه این پلاتفرم کربناته مصادف با پیشروی دریا در بلورین است.