سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده کشانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتهران
وحید احمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رقیه پوررحیم – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این تحقیق، یک مقطع چینه شناسی از سازند جهرم انتخاب و میکروفاسیس های شاخص و فرامینی فرهای محتوی آن ها شناسایی گردید.برش زمین شناسی دوکوهک، باضخامت۲۵۱/۶ متر شامل رسوبات سازند جهرم با ۹۴ مقطع میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت. به طور کلی میکروفاسیس های شاخص در مقطع مورد مطالعه شامل وکستون، پکستون، گرینستون و آهک دولومیتی می باشند. عناصر آلوکم این میکروفاسیس ها بیوکلاست، پلت، پلوئید و اینتراکلاست هستند. و در بخش های مختلف تغییرات مختلفی را از خود نشان می دهند.در مجموع میزان بیوکلاست بیش از سایر عناصر آلوکم است. فرامینی فرهای شاخص شناخته شده در این مقطع به ترتیب از قدیم به جدید شامل اند بر Opertorbitolites sp. , Valvulammina globularis d’ Orbigny,(1933), Somalina stefaninii Silvestri,(1938), Somalina gigantean Rahaghi, (1978), Dictyoconus sp. , Coskinolina sp. , Orbitolites complanatus Lamarck (1981), Lituonella sp. , Alveolina sp. , Rhapydionina urensis Stach (1913), Nummulites fabianii Prever (1905), Silvestriella tetraedra Gumbel(1868), Bacculogypsinoides sp. , Planorbulina sp. , Discocyclina sp., Operculina sp. , Actionocyclina sp. , Calcarina sp با توجه به فرامینی فرهای یاد شده دراین مقطع سن سازند جهرم از ائوسن زیرین تا ائوسن بالایی می باشد.