سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فدایی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسیح افقه –

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی دقیق بیواستراتیگرافی و تعیین بیوزون های زیستی دو مقطع چینه شناسی از سازند سروک انتخاب شد که شامل مقاطع بوان و خرامه می باشد که در رشته کوه های زاگرس چین خورده در جنوب غرب ایران در نزدیکی شیراز و در محدوده فارس داخلی واقع شده اند. با بررسی روزن بران بنتیک و پلانکتونیک ، یک بیوزون تجمعی در منطقه بوان به سن سنومانین بالایی و با عنوان۱) Chrysalidina gradata- Cuneolina pavonia assemblage zoneو سه بیوزون تجمعی در مقطع خرامه به سن سنومانین زیرین،میانی و بالایی به ترتیب زیر معرفی گردیدند ۱) Calcisphaerula inominata-Heterohelix reussi-Heterohelix moremani Assemblage zone 2)Nezzazata conica-Nezzazata simplex Assemblage zone 3) Praealveolina iberica- Praealveolina pennensis Assemblage zone بیوزون تجمعی شماره ۱ و ۲ در برش خرامه و بیوزون تجمعی برش بوان در محیط رسوبی لاگون و بیوزون تجمعی شماره ۳ در مقطع خرامه در محیط رسوبی دریای باز نهشته شده اند. اطلاعات جدید میکروپالئونتولوژی بدست آمده در این مناطق موید فراوانی خوب روزن بران بدون منفذ در هر دو منطقه مورد مطالعه می باشد. توسعه زیاد روزن بران پلانکتونیک در برش خرامه نشان دهنده پیشروی آب دریا در سنومانین بالایی در این منطقه می باشد