سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد طباطبائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، گروه مهندسی نفت
نسیم خلقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، گروه مهندسی نفت

چکیده:

رادون یک گاز نجیب رادیواکتیو طبیعی است که نمی توان آنرا دید، بوئید و یا چشید و تنها بوسیله دستگاههای ویژه ای می توان آنرا آشکار کرد. گاز رادون با واپاشی رادیواکتیو رادیوم تولید می شود که خود رادیوم از واپاشی اورانیم حاصل می شود. میزان رادیو اکتیویته هوا در نتیجه گاز رادون بر حسب واحد بکرل بر متر مکعب هوا اندازه گیری می شود. شواهد تابشی در ارتباط با سطح بالای رادون و افزایش خطر سرطان ریه نگرانیهایی ایجاد کرده است. در حقیقت آنچه در باره خطرات سلامتی تابشی رادون شناخته شده، بیشتر از اکثر کارسینوژنهای دیگر است، لذ بررسی و کنترل گاز رادون در مناطق مختلف بویژه مناطقی که توسط افراد چه برای اشتغال و چه برای زندگی اشغال می شود، ضروری است. معدن مورد مطالعه در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در رشته کوه ایرانکوه قرار دارد. هدف از این تحقیق، اندازه گیری میزان گاز رادون در هوای داخل معدن سرب و روی باما و محیط اطراف آن و مقایسه میزان گاز رادون موجود در هوای معدن با حد بحرانی آن که از سوی سازمان بین المللی حفاظت در برابر اشعه: بمنظور حفظ سلامت کارکنان معدن و ساکنین پیرامون آن ارائه گردیده، می باشد. اندازه گیری ها با دستگه رادون متر RAD 7 DURRIDGE مدل ۷۱۱ شماره سریال ۰۱۸۷۲ ساخت آمریکا در دو حلت تورن و رادون متری انجام شد، و رابطه بین غلظت رادون و ارتفاع هر افق از سطح دریا مشخص گردید. با مطالعه اندازه گیریهایی ک ه در مدت ۴۸ ساعت در نقاط مختلف معدن انجام شد مشخص گردید که میزان گاز رادون در محدوده مجاز قرار دارد. در افق ۱۵۰۰ متر میانگین غلظت رادن در طول یک شبانه روز ۲۸/۳ بکرل بر متر مکعب تعیین شد ولی در انتهای یکی از کانانهای فرعی در این افق که محل برداشت سنگ معدن است غلظت گاز رادون بعلت تهویه کم به ۱۴۶ بکرل بر متر مکعب می رسد که قابل توجه و بررسی می باشد.