سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین اله مغانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
امیر امیدوار – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
رضا مهریار – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

برخلاف سایرسامانه های گرمایش ساختمان ها درطراحی سامانه های گرمایش کفی نمی توان تنها به محاسبه بارحرارتی لازم برای ساختمان اکتفا نمود دراین سامانه ها ممکن است با اعمال بار حرارتی مورد نیاز ساختمان از طریق سطح موثر کف دمای کف از حد معین و مشخصی فراتر رود این امر می تواند نارضایتی حرارتی موضعی ساکنان ساختمان را به دنبال داشته باشد لذا مطالعه نارضایتی حرارتی موضعی ناشی از وجود کف گرم درطراحی این سامانه های نقش بسیارموثری را ایفا می کند دراین پژوهش میزان نارضایتی حرارتی موضعی درساختمانهایی با شرایط حرارتی متفاوت دراقلیم های مختلف ایران مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که عایق کاری حرارتی جداره های ساختمان یکی از راه کارهای مهم و عملی درکنترل اینگونه نارضایتی هاست بطوریکه با عایقکاری مطلوب می توان تا حدزیادی از میزان نارضایتی حرارتی موضعیت کاست همچنین بررسی ها نشان داد که درساختمان های که بیش از یک جدار خارجی دارند لازم است برای دستیابی به درصد نارضایتی قابل قبول در اقلیم های معتدل ایران حداقل از ۲۵ سانتی متر پلی یورتان و دراقلیم های سرد ایران حداقل از ۴ سانتی متر پلی یورتان برای عایقکاری جداره های خارجی استفاده شود.